Ja tenim aquí de nou el nostre Concurs de Dibuix!

Per als nens el Nadal està ple de màgia, il·lusió i alegria, per això volem que participin en el nostre dia a dia durant la campanya de Nadal.

Des de SPAR volem que els fills dels nostres clients siguin els grans protagonistes i del Nadal a les botigues. Per aquest motiu organitzem un concurs per als nens, el propòsit del qual és incentivar la creativitat i imaginació dels nens i nenes a través del dibuix i que porta com a lema “El Nadal a les botigues SPAR”.  Cada participant pot presentar un dibuix -elaborat individualment-, segons les bases i condicions del concurs, dibuix que haurà de representar la visió del nen o nena sobre el Nadal a les nostres botigues. Podran participar en 3 categories diferents:

Categoria 1: entre 3 i 5 anys.
Categoria 2: entre 6 i 8 anys.
Categoria 3: entre 9 i 11 anys.

El dibuix millor avaluat per la seva originalitat en cada categoria obtindrà una fantàstica bicicleta. Hi haurà un guanyador per categoria entre totes les botigues.
La data màxima per rebre els dibuixos és l’11/12/2020 i haurà de lliurar-se a la seva botiga amb les dades degudament complimentades.

Bases del concurs

1.-Introducció

El present concurs, convocat per FRAGADIS S.L (en endavant, FRAGADIS) amb CIF B43396985, de nacionalitat espanyola amb seu social en CIM el Camp – Avda. Mercaders, 3. C.P. 43110 La Canonja (Tarragona) Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 1016. Foli 67. Full T-8781. Inscripció primera, té com a finalitat la promoció de les botigues FRAGADIS.

2.- Àmbit territorial i personal de la promoció

• La PROMOCIÓ es desenvoluparà en territori Espanyol..
• Podran participar en la PROMOCIÓ totes aquelles persones fins a una edat màxima d’11 anys inclosos, amb residència a Espanya.
• Per rebre el premi de la promoció els participants hauran de presentar-se físicament en alguna de les botigues FRAGADIS.
• Els autors dels dibuixos hauran de trobar-se dins de les següents categories, però serà la seva mare, pare o tutor, qui efectuï el registre del dibuix:

1ª categoria: nenes i nens fins a 5 anys
2ª categoria: nenes i nens de 6 a 8 anys
3ª categoria: nenes i nens de 9 a 11 anys

3.- Duració de la promoció

La PROMOCIÓ s’inicia el 09/11/2020 i finalitza el 11/12/2020 tots dos inclosos.

4.- Premi de la promoció

A la present promoció es regalaran els següents premis:
3 BICICLETES

5.- Mecànica de la promoció

-L’objectiu d’aquest concurs és seleccionar el dibuix que es convertirà en la targeta per felicitar el Nadal 2020 a les clientes i clients de FRAGADIS, i constarà de les següents fases:

• Fase 1:
• El dibuix ha d’estar realitzat per nenes o nens que es trobin dins de les categories de participació del concurs, detallades a l’apartat 2 d’aquest document.
• La mare, pare o tutor de la nena o nen haurà d’entregar el dibuix a la botiga amb les dades degudament complimentades.
• Fase 2:
• Durant la fase 2, un jurat format per personal de FRAGADIS, realitzarà una selecció dels dibuixos guanyadors.
• Fase 3:
• Durant la fase 3, els usuaris podran votar a través de l’aplicació de Facebook, quin és el seu dibuix favorit de cada categoria.

6.- Selecció de guanyadors

El dibuix guanyador de cada categoria serà el que obtingui més vots durant la fase 3 del concurs.

7.- Comunicació de guanyadors i lliurament del premi

Els premis es lliuraran sense cap cost pels agraciats i seran comunicats als guanyadors mitjançant un comentari al post de Facebook o mitjançant un missatge directe a Instagram. A més, FRAGADIS podrà comunicar el nom del guanyador al seu mur de Facebook o al seu Instagram. Els guanyadors hauran de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat a la pàgina de https://www.facebook.com/spar.club.fragadis, mitjançant missatge privat al compte d’Instagram @spar.club.fragadis. El guanyador disposarà d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix i per presentar el material requerit per part de l’organització. Cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’ entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant renuncia al mateix. L’entrega del premi es realitzarà a una de les botigues FRAGADIS, és a dir, el guanyador haurà de passar per una de les botigues FRAGADIS a recollir el seu premi. S’informarà els guanyadors prèviament dels detalls del lloc, data i hora d’entrega.

8 – Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Fragadis S.L., amb domicili a Pol. Industrial CIM el Camp – Av. Dels Mercaders, 3 43110 la Canonja (Tarragona) amb C.I.F B43396985
Categoria de dades: Dades de caràcter identificatiu i altres dades que vostè ens proporcioni.
Finalitat: Gestió de la seva participació en sortejos, promocions o concursos duts a terme per Fragadis S.L.
Legitimació: Relació contractual per gestionar la seva participació en les activitats promocionals de Fragadis S.L .
Destinataris (i transferències internacionals): No s’efectuen cessions de dades a tercers, ni aquests es transfereixen internacionalment.
Drets: Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant el responsable del tractament.
Procedència: Només tractem les dades personals que vostè ens faciliti a través de les bases legals de participació en sortejos, concursos o promocions emplenats per vostè.
Informació addicional: Podeu trobar més informació a continuació a l’apartat informació detallada 8.1.

8.1. Informació detallada
El present document descriu la forma en què Fragadis SL, amb domicili a Pol. Industrial CIM el Camp – Av. Dels Mercaders, 3 43110 la Canonja (Tarragona) amb CIF B43396985 ( “Fragadis SL” o “Nosaltres”) tractarà les dades de caràcter personal que proporcioni, i aquells que, si escau obtinguem sobre vostè.
8.1.1. Dades personals que tractem
Nosaltres tractem les dades personals que vostè ens proporciona a les presents bases legals.
Recordeu que la informació assenyalada com a obligatòria mitjançant l’ús d’un (*) que acompanyi aquells camps obligatoris és imprescindible per formalitzar la relació contractual amb Vostè per poder participar en el concurs, sorteig o promoció dut a terme per Fragadis S.L. pel que, en cas de no facilitar-la, no serà possible continuar amb la contractació.
(a) Informació que vostè ens proporciona
Nosaltres podrem tractar les següents categories de dades personals proporcionades per vostè al completar el corresponent formulari.
• Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon i e-mail
8.1.2. Com i amb quina base tractem les seves dades personals
Les seves dades personals seran tractades per a les finalitats i amb les bases legitimadores que s’indiquen a continuació:
• Gestionar la seva participació en el sorteig / promoció / concurs, incloent-hi el posterior contacte amb vostè en cas que resultés guanyador, per a procedir a l’enviament del premi obtingut, en compliment del previst en les presents bases legals de la present promoció / sorteig / concurs que regulen aquesta activitat.
8.2. Els seus drets
Vostè té dret que Fragadis S.L. li confirmi si s’estan tractant o no les seves dades personals i, si escau, a sol·licitar l’accés a les dades personals i a determinada informació sobre el tractament (fins, categories de dades tractades i destinataris, entre altres aspectes) (dret d’accés) . Així mateix, té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes (dret de rectificació), així com la supressió dels mateixos quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits (dret de supressió), tot això de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2.016 (GDPR). En determinades circumstàncies (per exemple, en el cas que l’interessat impugni l’exactitud de les dades, mentre es verifica l’exactitud dels mateixos), Vostè podrà sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, sent aquests únicament tractats per a l’exercici o la defensa de reclamacions (dret a la limitació del tractament). Finalment, té vostè la possibilitat d’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, és a dir, a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que el responsable a què se’ls hagués facilitat li ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquest efecte (dret a la portabilitat de les dades).
Vostè podrà exercir els seus drets dirigint-se a Fragadis S.L., Pol. Industrial CIM el Camp – Av. Dels Mercaders, 3 43110 la Canonja (Tarragona) o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: atencioalcliente@fragadis.es
També tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi rebut satisfacció en l’exercici dels seus drets,)
8.3. Destinataris de les seves dades personals
Nosaltres no cedim les seves dades personals a cap tercer, ni els transferim internacionalment.

9 – Acceptació de les Bases – Dipòsit
El fet de participar en el sorteig implica l’acceptació pura i simple de les presents Bases en la seva integritat. Qualsevol persona que contravingui un o diversos articles de les presents Bases serà privada de participar al Sorteig i de rebre, si escau, el premi que hagués guanyat.

10 – Exclusió
L’ORGANITZADOR pot anul·lar la participació de qualsevol participant que no hagi respectat les presents bases. Aquesta anul·lació es pot fer en qualsevol moment sense previ avís. L’ORGANITZADOR s’atorga així mateix el dret de suprimir qualsevol formulari de participació que presenti errors manifestos pel que fa a la identitat deL participant. Aquesta anul·lació es pot fer en qualsevol moment sense previ avís.

11 – Propietat industrial i intel·lectual
Les imatges utilitzades al web del Sorteig, els objectes representats, les marques i denominacions comercials esmentades, els elements gràfics, informàtics i les bases de dades que conformen o es contenen en el lloc internet són propietat exclusiva dels seus titulars respectius i no podran extreure, reproduir-se ni utilitzar-se sense l’autorització escrita d’aquests últims sota pena d’accions civils i / o penals.

12 – Litigis
La legislació aplicable a les presents bases és l’espanyola. S’intentarà solucionar amistosament qualsevol litigi ocasionat per aquest Sorteig. En cas de no arribar a un acord, les parts, amb renúncia expressa al Fur que els pogués correspondre, se sotmeten, per a quantes qüestions se suscitin en la interpretació o execució de les presents bases, a la jurisdicció dels Jugats i Tribunals de la ciutat de Tarragona. No s’admetrà cap impugnació trenta (30) dies després de la clausura del Sorteig.