Cuidem del planeta2018-06-05T15:52:54+02:00

Slide Cuidem del planeta

Treballem per millorar el mediambient

Des de Fragadis treballem contínuament per millorar els nostres establiments, els nostres centres logístics i els nostres processos
per complir amb les exigències de qualitat i eficiència que afavoreixin el respecte al medi ambient

Fullet en línia i APP

L’edició dels fullets en paper comporta la tala d’arbres. Amb l’objectiu de reduir el consum de paper i la conseqüent pèrdua de massa forestal, des de Fragadis apostem per la informació en format digital i per això promovem l’ús del nostre fullet en línia així com l’ús d’aplicacions en línia en què poden trobar les nostres ofertes , localitzar botigues o enviar promocions entre molts altres avantatges.

Bosses reutilitzables

Un element altament contaminant són les bosses de plàstic. A causa de la seva composició no són biodegradables i per tant romanen durant molts anys al nostre entorn, sent especialment nocives per a la vida d’animals en entorns aquàtics. Des de 2009 a l’estat espanyol s’ha reduït el consum un 56% encara que l’objectiu marcat per la UE és reduir el seu consum fins a arribar al 80%.
En aquest aspecte, a Fragadis seguint la normativa, cobrem les bosses de plàstic, una mesura que afavoreix la reducció del consum. A més disposem de bosses de ràfia, fabricades amb fibres naturals trenades i reutilitzables per la seva elevada resistència.

Packaging

En el nostre compromís ecològic, sol·licitem a tots els nostres proveïdors un esforç per l’ús de materials reciclabas, ampolles d’aigua PET, etiquetes de paper en substitució de les plàstiques, brics amb certificació FSC que garanteixen que els productes tenen el seu origen en boscos ben gestionats…

Logística

El subministrament de mercaderies als diferents establiments és una de les activitats que causa un major impacte mediambiental causa de l’ús de combustibles fòssils i els seus conseqüents emissions a l’atmosfera. Per aconseguir una logística més eficient des Fragadis implementem mesures que consisteixen en optimitzar l’ompliment dels camions, evitar els viatges en buit i optimitzar el complex sistema de rutes per tal de reduir les distàncies recorregudes per carretera.

Ús eficient de recursos

En cadascun dels nostres projectes d’establiments, l’eficiència energètica és un dels pilars bàsics en el disseny i construcció. Per aquest motiu seleccionem aquells materials amb una capacitat d’aïllament superior a la mitjana que redueix l’energia necessària per refrigerar espais. A les botigues, els sistemes de climatització s’adapten a l’ocupació dels espais permetent optimitzar el consum energètic. Pel que fa a il·luminació, totes les nostres noves instal·lacions disposen de sistemes d’il·luminació LED a més de procurar aprofitar al màxim la llum natural.

Energies renovables

En la recerca de contribuir a la màxima eficiència energètica, els nostres centres logístics compten amb panells fotovoltaics per produir part de l’energia que aquests consumeixen, arribant a cobrir un alt percentatge de la demanda dels mateixos i fins i tot permetre la venda del sobrant. Des de la instal·lació d’aquestes plaques s’han evitat 3.565.000 kg d’emissions de CO2. Això equival a evitar la tala i salvar 463.528 arbres.

Go to Top