En la recerca de contribuir a la màxima eficiència energètica, els nostres centres logístics compten amb panells fotovoltaics per produir part de l’energia que aquests consumeixen, arribant a cobrir un alt percentatge de la demanda dels mateixos i fins i tot permetre la venda del sobrant. Des de la instal·lació d’aquestes plaques s’han evitat 3.565.000 kg d’emissions de CO2. Això equival a evitar la tala i salvar 463.528 arbres.