La nostra història comença l’any 1959

amb Don Joan Fraga Pascual juntament amb la seva esposa Rosa Molluna Gil

L’aventura s’inicia com comerciant individual en la localitat de Vilanova i la Geltrú, en un local d’aproximadament 100m2 centrant-se al principi en la comercialització de fruites i productes bàsics d’alimentació, el que en aquells anys era la típica botiga d’ultramarins. En aquesta localitat romanen per un espai de quatre anys, i encara que la botiga, és de petites dimensions, agafa en lloguer un petit local, que ho utilitza com magatzem, la qual cosa li permet, tenir un assortiment més ampli, mes profund, i així evitar problemes de trencaments d’estocs.

En l’any 1972, preveient les grans possibilitats que oferix, la localitat de Castelldefels, tant en l’ordre turístic, com zona de segona residència de la ciutat de Barcelona, adquireix el local situat en Av. Poal 17 de la mateixa, amb una superfície de 300 m2, en el qual instal·la un autoservei, d’acord amb les noves tendències que marca el mercat.  Amb el pas dels anys, aquest s’ha convertit en un modern supermercat que conta amb les seccions bàsiques de peribles (fleca, carnisseria, xarcuteria, etc …) i amb un extens assortiment i una clara separació entre el que són les diferents seccions de l’autoservei (alimentació, neteja, perfumeria, basar, etc …), en definitiva el que és un supermercat modern.

Després d’uns anys de consolidació del negoci i veient que contínua la tradició familiar en el negoci, inicia la primera fase d’expansió. En 1985 es procedeix a l’obertura dels establiments a Torredembarra, en la Av. Passeig Mediterrani s/n, i a Castelldefels en la Av. Constitució 345.

Una vegada, que s’han vist consolidades les dues botigues anteriorment esmentades, es procedeix a l’obertura, a Tarragona Capital, en el cèntric carrer de Ramón i Cajal 5-7, d’un supermercat de 440 m2, en el qual a més de tenir molt millor definides les seccions que ho componen, anteriorment enumerades, és en el primer que s’instal·la el sistema de cobrament per escàner i el control d’existències mitjançant inventaris permanents, sent aquest el pioner per a la instal·lació posterior en la resta dels supermercats. Té a més aquest establiment, la particularitat de ser el primer i l’únic que oferix la possibilitat de comprar en horari ininterromput sense tancar al migdia.

En 1991 es procedeix a les obertures dels establiments situats a Torredembarra C/ Indústria núm 1 i a Tarragona al C/ Canyelles núm 5. Des de l’any 1991 i a un ritme de 2 obertures anuals arribant a 15 centres. En el mes de juny de 1997 es realitza la compra de l’empresa Supermercats Catalans amb 18 centres i que en la l’actualitat consta de 33 centres, sent la zona d’actuació des de Castelldefels província de Barcelona fins a Sant Carles de la Ràpita província de Tarragona, zona en la qual estem treballant per a seguir amb aquesta línia d’expansió.

L’any 2000 comprem els 22 supermercats que pertanyien a l’empresa Supermercats 3B S.A., creixent a un ritme d’uns 2 o 3 supermercats anualment.

Continuant una fase de creixement de l’àrea estratègica, l’any 2014 es realitza una nova important compra de 57 supermercats, en aquest cas pertanyents a la cadena Miquel Alimentació que consoliden la nostra empresa com un referent al mercat.

En l’actualitat estem projectant l’empresa d’altres territoris, incorporant 9 establiments de la cadena Salines a la província de Lleida i comunitat d’Aragó.