El subministrament de mercaderies als diferents establiments és una de les activitats que causa un major impacte mediambiental causa de l’ús de combustibles fòssils i els seus conseqüents emissions a l’atmosfera. Per aconseguir una logística més eficient des Fragadis implementem mesures que consisteixen en optimitzar l’ompliment dels camions, evitar els viatges en buit i optimitzar el complex sistema de rutes per tal de reduir les distàncies recorregudes per carretera.