En el nostre compromís ecològic, sol·licitem a tots els nostres proveïdors un esforç per l’ús de materials reciclabas, ampolles d’aigua PET, etiquetes de paper en substitució de les plàstiques, brics amb certificació FSC que garanteixen que els productes tenen el seu origen en boscos ben gestionats…