Targeta Client 2018-06-05T15:54:12+00:00

Premiem la teva fidelitat

i per aixó amb la teva Targeta Client podràs gaudir de descomptes exclusius en una gran varietat d’anticles senyalats amb aquesta etiqueta especial

Vols fer-te ara la teva Targeta Client?

Només has d’omplir el següent formulari

  • Dades personals

  • Altres dades

  • Condicions generals

    Aquestes condicions únicament seran aplicables en establiments SPAR senyalitzats com a posseïdors del servei Targeta Client, ubicats a Espanya. Els clients amb Targeta Client podran gaudir de promocions periòdiques. Per gaudir de les promocions serà necessari presentar la Targeta Client en el moment de la compra; podent sol·licitar l’establiment la identificació del titular mitjançant la presentació del DNI, NIF o NIE.
 Les promocions seran degudament advertides en els establiments SPAR senyalitzats com a posseïdors del servei Targeta Client, on s’indicarà les condicions a la que es troba subjecte cada promoció i el seu període de validesa; reservant-se Fragadis el dret de cancel·lar aquestes promocions abans de la caducitat si es supera un límit determinat d’unitats en la promoció.
 Mitjançant la sol·licitud d'alta i aquestes condicions generals, el Titular de la Targeta, i si escau, el Titular addicional, declara sota la seva responsabilitat haver llegit el present text i considerar-se legalment informat, i en compliment de lo establert en normativa de Protecció de Dades de caràcter personal autoritza expressament a Fragadis S.L. (en endavant, Fragadis) a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades en la present sol·licitud, les resultants de processos informàtics i les derivades de l'ús de la Targeta (les dades obtinguedes de les compres).
 Aquestes dades que seran incorporades en un fitxer anomenat TARJETA CLIENTES titularitat de Fragadis amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar l'execució del programa client, realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l'objecte d'aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de Titular, derivades o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions, a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), als que així ho desitgin i no manifestin el contrari; sobre novetats, productes, serveis, ofertes i promocions especials dels establiments SPAR relacionats amb la fidelització, autoritzant al efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la Informació i el comerç electrònic els enviaments per part de Fragadis de comunicacions electròniques, llevat que manifesti expressament la seva voluntat de no rebre comunicacions promocionals per e-mail en la sol•licitud de la pròpia targeta. Així mateix ha estat informat que les dades marcades amb (*) són obligatòries i essent les altres facultatives. En el supòsit que manqui alguna dada determinada com obligatòria, la targeta no es podrà utilitzar, essent la sol·licitud destruïda i sense incorporar-les en cap fitxer.
 El Titular de la Targeta o si escau l'usuari addicional, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades de les seves dades dirigint-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del document oficial que l’identifiqui, a Fragadis Ref: Targeta Client (CIM El Camp - Avinguda Mercaders, 3 de La Canonja - 43110 Tarragona), o a l'adreça de correu electrònic atencioalclient@fragadis.es.
    Tanmateix, Fragadis posa a disposició del Titular de la Targeta el telèfon d'Atenció al Client 902 213 214 per atendre qualsevol consulta.
 La targeta és propietat de Fragadis que es reserva el dret d’anul·lar unilateralment la seva validesa, sense que en cap cas pugui donar dret a cap tipus de compensació a favor del client, titular de la targeta. Així mateix el titular s’obliga a utilitzar correctament la targeta i a notificar-ho immediatament a FRAGADIS en casos de pèrdua o robatori de la mateixa en establiments SPAR senyalitzats com a posseïdors del servei Targeta Client a través dels medis habituals d’atenció al client que disposa Fragadis.