TÈCNIC PREVENCIÓ

TÈCNIC PREVENCIÓ

En dependència del responable de Laboral, donarà suport en les tasques de prevenció del departament.

*Promoure la prevenció de ricos laborals a l’empresa, en un nivel multicentre.
*Dur a terme avaluacions de riscos i planificacions de l’activitat preventiva. FEr el seguiment de l’aplicació de les mesures preventives, coordinant-se amb el departamento de manteniment.
*Promoure les mesures i accions necessàries per al control i reducció dels riscos o plantejar la necessitat de recorrer al nivel superior a la vista dels resultats de l’avaluació.
*Realitzar activitats d’informació básica de treballdors/ores.
*Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que se’ls assigni.
*Participar en la coordinació de les activitats preventives.
*Qualsevol altra funció assignada com a auxiliar, complementària o de col·laboració amb el nivel superior. Desenvolupar les tasques administratives necessàries per al correcte funcionament del departamento, així com tramitació de les obligacions legals de la materia.
*Gestionar l’entrega dels EPIs legalment establerts

Enviar CV

2018-10-01T11:16:54+00:00