En cadascun dels nostres projectes d’establiments, l’eficiència energètica és un dels pilars bàsics en el disseny i construcció. Per aquest motiu seleccionem aquells materials amb una capacitat d’aïllament superior a la mitjana que redueix l’energia necessària per refrigerar espais. A les botigues, els sistemes de climatització s’adapten a l’ocupació dels espais permetent optimitzar el consum energètic. Pel que fa a il·luminació, totes les nostres noves instal·lacions disposen de sistemes d’il·luminació LED a més de procurar aprofitar al màxim la llum natural.